• Bij Calamiteiten bel: 06-48 40 28 60
 • Cursus Verkeersregelaar

  Verkeersregelaars worden gezien als verlengstuk van de politiemacht en daarom is het verplicht om een opleiding tot verkeersregelaar te hebben gevolgd wanneer u het verkeer wilt regelen.

   

  Doel van de cursus verkeersregelaar

  Tijdens de opleiding leert u vaardigheden om op een veilige manier het verkeer te regelen en bereidt u zich optimaal voor op het landelijk examen.

  Inhoud van de cursus

  Tijdens de opleiding tot verkeersregelaar wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Wet- en regelgeving;
  • Remafstand en reactiesnelheid;
  • Geven van begrijpelijke opdrachten aan verkeersdeelnemers;
  • Omgaan met agressie;
  • Verkeersregels en verkeersborden;
  • Praktijkvoorbeelden;
  • Veiligheid en veiligheidskleding.

  De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen.

  Het resultaat

  Indien de opleiding voldoende wordt afgesloten ontvangt de deelnemer een certificaat ontvangen..

  Aanstellings pas aanvragen

  Met het certificaat kan de deelnemer bij de desbetreffende gemeente via het VCNL een aanstellingspas aanvragen. De gemeente bepaalt of personen wel of geen aanstelling krijgen als Verkeersregelaar. Betreft het een grensoverschrijdend gebied, dan moeten zelfs meerdere gemeentes goedkeuring geven. De cursist ontvangt na goedkeuring een aanstellingsbesluit  (A4-formaat) en een certificaat/pasje. Deze is 5 jaar geldig. Sommige gemeenten hebben dit traject overgedragen aan de regiopolitie. Dit is na te vragen bij desbetreffende Gemeente. Het is raadzaam om - voordat u uw werknemers de opleiding laat volgen - polst of de Gemeente / VCNL wel daadwerkelijk een aanstelling wil afgeven. Om een aanstellingsbewijs aan te kunnen vragen, dient de kandidaat een Verklaring van goed gedrag te kunnen overleggen.

  Landelijke erkenning

  Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk om een landelijke erkenning te verkrijgen. Hiervoor dient een aanvraag ingediend te worden bij het VCNL. Het belangrijkste criterium om landelijke erkenning te  verkrijgen is dat de werknemers beroepsmatig te maken hebben met het regelen van het verkeer, zoals werknemers bij wegenbouwmaatschappijen, transportbegeleiders, weginspecteurs, enz. De werkzaamheden dienen in meerdere provincies plaats te vinden en waarbij het werk niet in aangrenzende gemeenten plaatsvindt.

  Cursusduur

  De opleiding tot erkend verkeersregelaar duurt drie dagen. Dit is inclusief de examens.  1 dag theoriecursus met aansluitend het theorie-examen,2 dagen praktijkcursus met aansluitend het praktijkexamen). De cursusdata zijn in overleg met u vast te stellen.

  Cursuslocatie

  vkr-noord bv verzorgt de opleidingen in noord nederland

  Groepsgrootte

  Theorie maximaal 12 personen per cursusgroep, praktijk maximaal 8 personen per cursusgroep. Per cursusgroep dienen minimaal 4 praktijkexamens afgenomen te worden.

  Kosten

  Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt bepaald hoeveel dagen de docent ingezet dient te worden. U ontvangt dan ook een offerte op maat.

  Vraag een offerte aan